اس ام اس خور » اسمس های تاپ و شاخ فلسفی 91 http://smskhor.ir با سایت اس ام اس همراه باشید و تفاوت را در کیفیت پیام ها و اس ام اس ها احساس کنید Mon, 11 Jan 2016 13:17:38 +0000 fa-IR hourly 1 http://wordpress.org/?v=4.1.10 متن و نوشته فلسفی و آموزنده اسفند ۹۱ http://smskhor.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-91/ http://smskhor.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-91/#comments Sun, 17 Feb 2013 18:20:57 +0000 http://smskhor.ir/?p=841 از بزرگی پرسیدند : بزرگ ترین مصیبت ها کدام است ؟ گفت : آنکه بر کار نیک توانا باشی و چندان انجام ندهی که از دست بدهی. . . زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان ! . . نه هر چشم بسته ای خواب است و نه هر چشم بازی بینا ! . . وجدانت را مجبور مکن تا نفهمد آنچه را که می بیند. . ....

The post متن و نوشته فلسفی و آموزنده اسفند ۹۱ appeared first on اس ام اس خور.

]]>
http://smskhor.ir/%d9%85%d8%aa%d9%86-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-91/feed/ 577
اس ام اس و جمله فلسفی آموزنده دی ۹۱ http://smskhor.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d8%ac%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c-91/ http://smskhor.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d8%ac%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c-91/#comments Tue, 01 Jan 2013 16:09:49 +0000 http://smskhor.ir/?p=696 از “خوب” به “بد” رفتن به فاصله لذت پریدن از یک “نهر باریک” است اما برای برگشتن ، باید از اقیانوس گذشت … . . از جنگ بدتر هم هست : کسی که چیزی ندارد تا برایش بجنگد … . . کاری کن که حرف مفت دیگران برایشان گران تمام شود ! . . وقتی دنبال آرزوهایت میری ، مدام به کوله پشتیت نگاه بنداز که مبادا سوراخ باشه و چیزایی که امروز داری بشه آرزوی فردات !!! . ....

The post اس ام اس و جمله فلسفی آموزنده دی ۹۱ appeared first on اس ام اس خور.

]]>
http://smskhor.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%88-%d8%ac%d9%85%d9%84%d9%87-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%db%8c-91/feed/ 100
اس ام اس بامعنی فلسفی پرمعنا آذر ۹۱ http://smskhor.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-91/ http://smskhor.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-91/#comments Sun, 25 Nov 2012 17:27:41 +0000 http://smskhor.ir/?p=599 بعضی وقتها رسیدن به بعضی از آرزوها به قشنگی نرسیدنشون نیست … . . بخندیم اما سرمایه ی خنده هایمان اشک های دیگران نباشد ! . . “اسیر” گذر زمان نباش … “اثر” گذار باش … . . این یک قانون کهن دنیاست ، قانونی نامکتوب : هر کسی که چیزی بیشتر دارد ، در همان دَم چیزی هم کمتر دارد ! . . آدم ها قدر چیزهاى گرون رو بیشتر مى دونن … پس قیمتى باش !!! . ....

The post اس ام اس بامعنی فلسفی پرمعنا آذر ۹۱ appeared first on اس ام اس خور.

]]>
http://smskhor.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%86%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%85%d8%b9%d9%86%d8%a7-%d8%a2%d8%b0%d8%b1-91/feed/ 101
اس ام اس فلسفی آپدیت جدید آبان ۹۱ http://smskhor.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-91/ http://smskhor.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-91/#comments Mon, 22 Oct 2012 18:10:59 +0000 http://smskhor.ir/?p=492 وقتی گرسنه ای یه لقمه نون خوشبختیه … وقتی تشنه ای یه قطره آب خوشبختیه … وقتی خوابت میاد یه چرت کوچیک خوشبختیه … خوشبختی یه مشتی از لحظاته … یه مشت از نقطه های ریز که وقتی کنار هم قرار می گیرن یه خط رو می سازن به اسم زندگی ! قدر خوشبختی هاتونو بدونید ! . . یک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشود … . ....

The post اس ام اس فلسفی آپدیت جدید آبان ۹۱ appeared first on اس ام اس خور.

]]>
http://smskhor.ir/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d8%a2%d9%be%d8%af%db%8c%d8%aa-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-91/feed/ 39
جدیدترین اس ام اس های فلسفی شهریور ۱۳۹۱ http://smskhor.ir/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-1391/ http://smskhor.ir/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-1391/#comments Wed, 22 Aug 2012 10:51:46 +0000 http://smskhor.ir/?p=293 جذابیت همیشه در تفاوت هاست … هیچ آهن ربایی قطب هم سانش را جذب نخواهد کرد … . . وقتی به کسی به طور کامل و بدون هیچ شک و تردیدی اعتماد می کنید ، در نهایت دو نتیجه کلی خواهید داشت : شخصی برای زندگی یا درسی برای زندگی !!! . . هر وقت به خاطر اشتباهاتت خود را سرزنش می کنی به یاد داشته باش که اولین کسی که باید تو را ببخشد خودت هستی … . ....

The post جدیدترین اس ام اس های فلسفی شهریور ۱۳۹۱ appeared first on اس ام اس خور.

]]>
http://smskhor.ir/%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d9%84%d8%b3%d9%81%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1-1391/feed/ 18